AktiePost

AktiePost onsdag 1. marts 2017

Af Benny Brinch


Jeg har før skrevet om spil. Det er så interessant, at jeg bringer noget af det igen, fordi det er aktuelt lige nu. I den amerikanske film Vildt Blod med James Dean beskrives en konkurrence om, hvem der tør køre bilen tæt på en skrænt, springe ud af bilen og lade bilen fortsætte i dybet. Den der springer ud først har tabt spillet. I filmen dør den ene deltager, fordi hans jakke sætter sig fast i bildøren. Trist, men det har ikke noget med spilteori at gøre. Derimod er det spilteori at overveje det klogeste i situationen med det formål at vinde. Hvor modig er modstanderen? Springer han ud i sidste øjeblik? Eller vil han være meget sikker på ikke at ryge med i dybet?

I andre amerikanske film spilles der ”chicken” med anvendelse af biler. To biler kører i rasende fart mod hinanden på en smal vej. Bilen kan svinges op ad en skråning til højre og venstre. Begge dele er at være ”kylling”, det vi sige tabe spillet, hvis den anden part blot fortsætter ligeud uden at ænse faren for et sammenstød. Hvad gør den kloge? Skal man køre lige på og dermed vinde, fordi det formodes, at modstanderen er en kylling? Overvejelserne er ren spilteori.

Et andet eksempel er Cubakrisen. Sovjet nærmede sig i 1962 Cuba med skibe lastet med atomraket-ter. Det ville USA ikke finde sig i. Men hvad skulle reaktionen være? Det endte med en blokade af Cuba. Sovjet reagerede ved at sende skibene retur. Heldigvis. De amerikanske overvejelser er senere blevet kendt i alle detaljer. Det er ren spilteori. Hvad gør vi? Hvad gør russerne? Hvad er konsekvenserne ved de forskellige valg.

Eksemplerne handler om den matematiske disciplin spilteori. Spilteori er matematik på højeste niveau. Men det er ikke nødvendigt at forstå matematikken for at forstå problemet.

I Grækenland var finansministeren sidste år professor i spilteori. Det ser ud, som om grækerne bruger spilteori i den virkelig verden. Spillet er med en høj indsats. Grækenland får en økonomisk nedtur, hvis der spilles forkert. I Grækenland spilles der på, at de andre EU-lande ikke tør lade Grækenland i stikken. Derfor strammer de situationen ved ikke at gennmføre de krævede besparelser. Finansministeren har fået meget kritik for grækernes henholdende taktik. Men det er netop idéen med spil-teori at opnå det største udbytte ved at sætte sig ind i modpartens tankegang.

I en historie bragt af Jyllands-Posten i sidste uge fremsættes den teori, at Trump bruger spilteori. Han kommunikere så aggressivt, at modstandere og venner anser ham for uberegnelig. Spilteori viser, at uberegnelige politikere opnår større indrømmelser i forhandlinger. Det har han fået! For eksempel har vi i Danmark lige så stille accepteret at betale mere til Nato. Også de andre Nato-lande og Japan er villige til at bidrage med flere penge. Det er jo rigtigt, at USA bidrager med uforholdsmæssigt meget. Obama var en flink mand. Men det forvirrer Rusland og Kina. De kan bedre forholde sig til Trump, der opruster og fremsætter trusler. Ukraine og Det Østkinesiske Hav er brændpunkter, hvor Rusland og Kina vil trække sig af angst for Trumps uberegnelighed. Obama gjorde dem ikke bange. Han indbød til at afprøve grænser. Ren spilteori.


Og hvor fører disse betragtninger os hen med henblik på en vurdering af den kommende uges aktiekurser?

Spiller Trump bevidst, eller tumler han bare rundt som en anden klovn? Blandt intellektuelle i USA betragtes han som en klovn, der ikke aner, hvad han gør. Måske skal vi vurdere ham på en anden måde. Nattens tale til Kongressen var et stort plus for Trump. Der var ingen ubeherskede udfald mod forskellige grupper. Tværtimod opfordrede Trump til samarbejde. Selv de økonomiske og politiske planer blev fornuftigt ført frem. Aktiemarkederne bliver derfor ikke ramt, som mange havde frygtet.

USA/Internationalt

Siden sidste uge er Dow Jones steget fra 20711 til 20812. Nærmeste modstanden er nu i 21000. Det brede indeks S&P er steget fra 2360 til 2364. Næste modstanden er i 2400. S&P stiger langsomt men sikkert. Nasdaq er faldet en anelse fra 5851 til 5825. Nasdaq ligger dog stadig over modstanden i 5800. Næste modstand er ved 5900. Futures er meget stærkt grønne i dag som tegn på, at Trumps tale blev godt modtaget. Stigningerne fortsætter. Lars Persson siger stadig ”hold” af amerikanske aktier.

Jeg havde selv regnet med et stort fald på aktiemarkederne. Det skete ikke. Men Trumps offentliggjorte politik er så farlig for os alle, at jeg tror på en voldsom nedtur inden for et år. Det var nemlig småt med detaljerne for den kommende politik. Trump gentog, at menuen står på at fjerne Obamacare, en skattereform samt udsigt til investeringer i infrastruktur. Det sidste to punkter er med til at trække aktiemarkedet op. Obamacare kan ikke bare fjernes med et dekret.

Danmark
OMX CAP 25 var for en uge siden på 1072. I dag i skrivende stund er kursen 1064. Trumps tale ser ikke ud til at have haft betydning. I det lange perspektiv er indekset stadig i et stigende forløb, selv om der har været lidt stilstand de seneste uger.
Den computer-styrede analyse af aktierne pr. 24/2 sætter 32 aktier til køb og 11 til salg. Det er lidt dårligere end sidste uge. De voldsomme stigninger i USA smitter ikke i Danmark.

Løst og fast
Ugens grimme oplevelse for mig var det store kursfald på Nets tirsdag. Omsætning og overskud var lidt bedre end de fleste havde ventet. Men dealjerne i driftsresultatet skuffede en anelse. Som forventt var der ikke noget udbytte. I år venter Nets en pæn vækst i omsætningen på omkring 5%. Selskabet synes selv, at regnskabet var ganske fornuftigt. Kursfaldet anses for at være overdrevent stort. På et tidspunkt i løbet af tirsdagen var kursen 5% nede. Faldet sidst på dagen var 4,2%.

Jacob Riis sagde op som chef for den amerikanske afdeling af Novo Nordisk. Det blev ikke modtaget ret godt af investorerne. Efter al usikkerheden om problemerne for Novo Nordisk på det amerikanske marked, var det ikke den nyhed, der var mest velkommen. Kursen faldt straks. Lige nu er kursen 246,3.

Genmab lever en urolig tilværelse for tiden. Efter nogle dag med voldsomt kursfald, er roen faldet på igen med stigninger næsten tilbage mod det høje niveau over 1400. Jeg er vist alene om et negativt syn på Genmab. Det er godt med et middel mod knoglekræft. Men er kursen ikke steget alt for meget? I hvert fald var der lidt skuffede forventniger blandt investorerne efter regnskabet. Kursen i dag er 1383, og det rumler stadig.

Pandora klarer sig også dårligt for tiden. Det overrasker alle. Ikke mig. Jeg har længe gjort opmærksom på, at kursen var alt for højt oppe. På et tidpunkt var Pandoras ”hønseringe” mere værd end A.P. Møller. Kursen i dag er 815 efter en stærk anbefaling fra Jyske Bank. Kursen ligger ca. 10% under niveauet omkring regnskabstidspunktet i februar. Regnskabet var ganske pænt men uden den kraft der skal til for at løfte kursen.

Efter en lang periode med kurstigninger for Dampskibsselskabet Norden kom hverdagen. Den seneste uge er kursen faldet jævnt hver dag. Også i dag hvor faldet er 2,1% til 130,8. Direktøren mener, at Norden kan komme ud af 2017 med et overskud efter året 2016 med underskud. Omkostningerne skal nedbringes. Det er sat i værk, men får først betydning i 2017. Det fremtidige resultat er svært a vurdere, fordi transporten af tørlast bliver bedre modsat tanktransporten. Et af de tore problemer er, at der er for mange skibe på verdenshavene. Men formindskelsen af nybyggerier kan forbedre situationen for de resterende skibe. Det gode ved Norden er, at på trods af underskuddet, er der stadig mange kontanter i kassen.

I Millionæklubben blev Torm nævnt forleden dag som et godt investeringsobjekt. Måske, men har Torm også penge i kassen? Det tvivler jeg på. Og ellers har Torm vel samme problemer som Norden?

SAS er godt i gang med at slå sig ned i Irland. Foreløbig ansættes der chefer. Dernæst skal der an-sættes 40 medarbejdere i det nye selskab. Ansættelse af piloter og kabinepersonale kommer senere i 2017. Den store fordel ved projektet er selvfølgelig, at der kan betales lavere lønninger til persona-let. Men er det nok til finansieting af hele historien inklusiv indkøb af nye store fly? Kursen på SAS er 1,5 lige nu. Intet tyder på voldsom tillid til ledelsens planer.

Alm. Brand har klaret sig godt i år. Der tjenes penge på bankvirksomheden. Det er godt, for det lignede ærlig talt et fallitbo for nogle år siden. Pengene tjenes på aktier, men det er mere langtids-sikret, at selskabet også tjener på forsikringsaktiviteterne. Kursen stiger i dag 3,45%. I år udbetales et udbytte på 5 kr. pr. aktie. Samtidig påbegyndes et tilbagekøbsprogram. Fremtidsudsigteren ser også gode ud.

Sydbank sluttede året 2016 af med sit største overskud siden 2007. Fremtiden ser dog ikke helt så lys ud. For mig at se, er regnskabet lidt uklart, fordi det ikke er indlysende, hvor mange penge, der er udlånt til landbrug. Gæld laves om til ansvarlig lånekapital, hvor Sydbank så får en stor andel. Det reelle underskud sløres. Nogen må tro på banken. Der bliver udbetalt et flot udbytte på 10,46 kr. pr. aktie. Samtidig iværksættes et stort tilbagekøb af egne aktier. Det tegne godt for kursen. I dag er den steget 1,89%. til 248.

Porteføljer (se tabeller herunder) 
Min Julegaveportefølje indeholder stadig ingen aktier. Det er jeg blevet træt af. Men jeg kan ikke få mig til at købe aktier til en langt højere kurs end min salgskurs. Dumt? Andre har det vist på samme måde. Så jeg har valgt at genoprette Julegaveporteføljen med de samme aktier, som jeg solgte. Re-gistreret til de aktuelle kurser. Det er derfor en fiktiv portefølje. Gevinsten er i dag 37,2%. Kvaje-procenten er 45,38%. Det tal udtrykker, hvor meget mere jeg kunne have tjent mere ved ikke at være så forsigtig ved at sælge ud alt for tidligt. I sidste uge var den fikive gevinst 39,8% og kvaje-procenten var 55,69%. Den realiserede gevinst er stadig 51130,74 kr. svarende til 25,57% på et år. Det kan kun ændres, hvis jeg igen køber aktier til porteføljen.

Min portefølje hos Nordnet består af Dong, Nets, NNIT og Novo Nordisk. Alle fire aktier er taberaktier. Jeg købte dem, fordi de havde præsteret store fald på aktiekursen. Foreløbig har jeg fået ret i, at de faldt for meget. Porteføljen blev oprettet 1. august 2016 med et startbeløb på 100.000 kr. Den lå hele efteråret i negativt territorium. I sidste uge var gevinsten 12,62%. I denne uge er gevinsten kun 10,79% især trukket ned af Nets og Novo Nordisk. Det er stadig pænt på godt et halvt år.

Alderspensionsporteføljen er delt op på en dansk og en udenlandsk del. Den danske del består af spredte aktier. Der er tyndet voldsomt ud i porteføljen som udtryk for min bekymring om pludselig korrektion. Jeg har solgt meget ud for at sikre gevinsten. Derfor er kontantbeløbet på 239041,10 kr. efter købet af 500 stk. Maj Invest Kontra. Gevinster på alderspensionen beskattes løbende for hvert år, uanset om aktierne sælges eller beholdes. I dag er der en gevinst på 26,27% siden januar 2015. I sidste uge var gevinsten 27,11%. Matas, Nets og Novo Nordisk trækker ned. Mine olieafhængige aktier klarer sig lidt bedre i denne uge.


Observations-porteføljen var i sidste uge 83,62. I dag var resultatet 84,92. Det er alle sammen gode aktier. Problemet er, at de aldrig trækker samme vej. Nettoresultatet er derfor næsten det samme hver uge. Porteføljen følger nogenlunde C25-indekset. Niveauet har meget længe ligget omkring 80-89. Fidusen ved at købe gode aktier er, at de vinder i længden. Men behøver det gå så langsomt? Det er sådan verdens rigeste investor Warren Buffett klarer sig bedre end alle andre. Mit resultat kan oversættes til ca. 8,9% pr. halvår, altså 17,8% pr. år. Det er et smukt resultat. Hvornår har en investering i aktier eller obligationer været lige så god? Køb og behold af gode aktier er vindertak-tikken. Kontantbeløbet ændrer sig normalt kun på grund af udbytter. Jeg ændrer kun nødtvungent denne portefølje. Det er den bedste filosofi. Det forhindrer ikke, at jeg leger med de andre porteføl-jer.

Den gamle ratepensionsportefølje klarer sig også godt, selv om det er svært at vurdere resultatet, fordi der går mange kontanter fra hver måned. Det er de fleste ratepensioners skæbne at blive af-viklet på 10 år. Resultatet siden sommeren 2013 er et overskud på 28,19%, efter skatten er trukket fra. Det er en meget stor fremgang sammenlignet med sidste uges 19,96%. Det skyldes en lille tanketorsk. I porteføljen har jeg 300 styk Novo Nordisk. Et stykke tid har jeg kun regnet med 100 styk Novo Nordisk. Beklager. Fejlen kan opstå, fordi jeg ikke har ordentlig styr på den fiktive kasse. Den kan jo ikke optælles til kontrol, når den ikke er der.

På grund af frasalg er porteføljen blevet mere sikker. For at kunne beregne overskuddet laver jeg det kunstgreb at lade som om, de udbetalte kontanter stadig ligger på kistebunden. Denne portefølje indeholder stadig mange aktier. Gevinsten har være særlig stor for denne portefølje i 2016. Skatten har derfor været mærkbar.

Generelt om porteføljerne
En aktie købes helst over flere gange for at mindske risikoen for et køb på et særlig dårligt tids-punkt. Handelsomkostningerne begrænses ved næsten altid at købe for mindst 29000 kr. Nordea har en fast pris på 0,1% af handelsværdien, dog mindst 29 kr. Ved køb af risikable aktier, køber jeg for små beløb. En spredning på 10 aktier er passende. Jeg har også valgt som hovedregel at offentlig-gøre alle transaktioner vedrørende Nordnetporteføljen, Julegaveporteføljen og Alderspensionen, selv om det kan være pinligt at udstille mine fejl.

Forskellen på en alderspension og en kapitalpension er i alt væsentligt, at der er betalt skat af al-derspensionen. Den består altså af frie midler med den lille tilføjelse, at beskatningen af aktiege-vinster er lempelig, nemlig 15%. Modsat er en ratepension ubeskattet. Pengene på min alderspen-sion er derfor mere værd end pengene på ratepensionen. Til gengæld betaler skattevæsenet halvde-len af mine tab på ratepensionen.

Ugens anbefaling: Novo Nordisk

Hvor ofte har jeg anbefalet Novo Nordisk? Uanset stormvejret omkring aktien er det stadig en god investering. Den sidste uro på grund af afskeden med chefen i USA kan umuligt betyde noget sær-ligt. Derfor anbefales køb, fordi kursen er faldet på grund af hysteri. Kursen lige nu er 247. Jeg kø-ber selv, hvis jeg kan nå det, inden kursen stiger. Men det skal selvfølgelig ikke skjules, at der hæn-ger en vis usikkerhed i luften, fordi ingen kan forudse, hvad Trump vil gøre mod selskaber som No-vo, der påstås at tage for høje priser.

Uden ansvar

Venlig hilsen

Benny Brinch

Forrige brev blev sendt onsdag 22. februar 2016

AktiePost udkommer normalt hver onsdag. Bemærk, at du ikke kan skrive til mig ved at besvare ak-tiebrevet. Du er nødt til at skrive direkte til benny.brinch@gmail.com. Du kan også møde mig på Facebook i gruppen AktiePost.

Kommentarer, gode anbefalinger og konstruktive idéer modtages gerne. Udebliver AktiePost en uge, kan der være en forklaring på hjemmesiden www.aktiepost.dk. Det er sjældent, jeg aflyser, men det kan ske nogle gange om året. På hjemmesiden er der også oplysning om, hvordan tilmel-ding til AktiePost foregår.

Aktieinfo står for det praktiske omkring opkrævning af abonnementsbetaling. Fire uger fær abonne-mentsudløb udsender Aktieinfo en mail med anvisning af, hvad der skal gæres for at forlænge abon-nementet. En huskemail udsendes igen en uge fær udløb. Du skal reagere på en af disse mails. El-lers stopper dit abonnement automatisk ved udløb. Min indsats er mest at skrive brevene.

På Aktieinfos hjemmeside http://www.aktieinfo.net/ab, ses også Aktieinfos øvrige ydelser. Ved til-melding til AktiePost skal du vælge at markere det nederste produkt – AktiePost. Du vil efter din

bestilling modtage en opkrævning afsendt fra Aktieinfo. Det er en del af den aftale, som jeg har ind-gået med selskabet.

Overvej at blive medlem af Facebook-gruppen Aktiepost. Anbefal den til aktieinteresserede. Det koster ikke noget at være medlem. På siden vil der kunne bringes hurtige nyheder af interesse. Kil-der og gode internetadresser: Se min hjemmeside www.aktiepost.dk. På min hjemmeside er der og-så en ordbog over de mest almindelige udtryk vedrørende aktier. Desuden er der en litteraturover-sigt med bøger om aktier, udgivet på dansk. Endelig er alle eksemplarer af AktiePost frem til 29. august 2012 at finde på hjemmesiden. For abonnenter kan det altid lade sig gøre at få genfremsendt et eksemplar af AktiePost.

Ansvarshavende redaktør: Benny Brinch

About: admin


5 thoughts on “AktiePost”

 1. Two forms of music that don t necessarily need a happy ending to their stories.
  Something I really love and respect about the band is that they are so care-free with their sound.
  So then he told me what had happened, he said that he was pushed, and he showed me, sort of with his actions, that he was pushed in the bathroom.
  http://cohuginnmetilarfordredora.info Smokey still sounds great and was was pretty funny.But Clarke is not a straightforward Conservative politician.

 2. Llevo tres aГ±os buscando el segundo pero sufro abortos.
  The two-time Tony Award-winning hit musical Green Day s American Idiot , based on the Grammy Award-winning multi-platinum album, boldly takes the American musical where it s never gone before.
  The Jerry Lee Lewis SUN collection.
  http://nikokreegoltileshadowkiller.info/lossless/index257.php How can we ignore this.
  Probably none of us would actually like to wake up and find ourselves in the world of The Walking Dead.
  Not for long is he belaboured, for a sound is heard that sends them scurrying down their holes; in a second of time the scene is bereft of human life.

 3. The Police – Don t Stand So Close to Me cut.
  What are the differences between Walter Cunningham s, Chuck Little s, and Burris Ewells appearances and their behaviors, and why do they exist.
  Le dimensioni dell utero sono rilevabili dal ginecologo con palpazione attraverso la vagina o con una indagine clinica semplice e non invasiva ossia una ecografia pelvica, esame consiste nella scansione dell organo con una speciale sonda, manovrata appoggiandola alla parete addominale, che emette ultrasuoni.
  http://mavelvcerebordrelanrad.info/flac/beethoven-lortzing-quartett-aus-fidelio-quartett-aus-wildschuetz-iii-akt-shellac.php In 2003, the German Ulftone label re-issued the album Shakin Street.
  On second jibe Mushroom, new recruit Damo Sazuki is utterly unhinged, his band teasing out motorik grooves whilst he growls and yelps.
  Other films featuring Madonna include Shanghai Surprise 1986 , in which she co-starred with then-husband Sean Penn; Dick Tracy 1989 , which was accompanied by a soundtrack of Madonna songs; and Truth or Dare, a feature-length collection of footage from her Blonde Ambition Tour of 1990 91.

 4. So we were looking around for another phrase– dit dit dit dit, which we decided to change it in our waggishness to tit tit tit tit.
  Y a su guiГіn borrar un punto And write a script, except for a period.
  At bombs away, it looked like we were right in the middle of a fireworks factory that was in the process of blowing up.
  http://tegesharnuazar.info/320kbps/its-gonna-be-a-lovely-day-various-mega-music-dance-experience.php Do you think you can tell.
  Anti age Modern Garden ,.
  OLYPHANT W795 M1S11 3 33226-2 RE-1 02.

 5. On Monday the target was one of the two life-size human anatomy dummies–the kind that decorate the new album cover.
  Which raises some questions- who influenced who.
  It s a complicated story, but in the end, a fair argument can be made that the Beadles created the mass-market American paperback.
  http://soundtracks.fivegallonbucket.net/lonely-weekend-bad-boys-blue-fonoteka-v-karmane.php Muddy Waters transformed Mississippi blues into cranked-up electric Chicago blues.
  This door is manufactured to prevent weapons up to.
  Ashley Benson and Cara Delevingne were pictured talking to Handmaid s Tale star Elisabeth Moss in Toronto.

Leave a Reply

Your email address will not be published.